Thứ Hai, 06/02/2023 06:41
Chào mừng đến với website trường THCS Nguyễn Viết Xuân - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  14/06/2021 15:47        

THÔNG BÁO: "Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân từ năm học 2021 – 2022"

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Số: 126/TB-NVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Vĩnh Lương, ngày 01 tháng 06 năm 2021

          THÔNG BÁO: "Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân từ năm học 2021 – 2022"

          Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa;

          Thực hiện Công văn số 524/GDĐT-THCS ngày 07/5/2021 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

          Trường THCS Nguyễn Viết Xuân thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6 được lựa chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học 2021-2022 như sau:  

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Ngữ văn 6 Tập 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Ngữ văn 6 Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

2.

Toán 6

Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỳ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học sư phạm

Toán 6

Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học sư phạm

3.

Tiếng Anh 6 Tập Một

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh 6 Tập Hai

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn

Giáo dục Việt Nam

4.

Giáo dục công dân 6

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

5.

Khoa học tự nhiên 6

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Giáo dục Việt Nam

6.

Lịch sử và Địa lí 6

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên), Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến

Đại học sư phạm

7.

Tin học 6

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

8.

Công nghệ 6

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ

Giáo dục Việt Nam

9.

Âm nhạc 6

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

10.

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cuờng, Nguyễn Hông Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

11.

Giáo dục thể chất 6

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành

Đại học Sư phạm

12.

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Đinh Thị Kim Thoa, VG Quang Tuyên (đồng Tồng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

          Trường THCS Nguyễn Viết Xuân trân trọng báo cáo danh mục sách giáo khoa lớp 6 đến toàn thể giáo viên, quý phụ huynh và học sinh./.

Nơi nhận:                                                         

- Lưu: VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Hòa

          Văn bản đính kèm:

          NVXUANthongbaodanhmucSGKlop6namhoc2021-2022.docx

 
Số người trực tuyến
   Hiện có: 5   Khách
Video