Thứ Hai, 06/02/2023 06:04
Chào mừng đến với website trường THCS Nguyễn Viết Xuân - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  15/04/2021 14:17        

V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019; Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

CV620HuongdanTS10namhoc2021-2022.pdf

 
Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách
Video