Thứ Hai, 02/10/2023 01:19
Chào mừng đến với website trường THCS Nguyễn Viết Xuân - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  17/10/2020 18:00        

Tổ Chuyên Môn

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân có 5 tổ chuyên môn hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường gồm có các tổ như sau:

Tổ TOÁN - LÍ - TIN:

Tổ trưởng - Cô Phạm Trần Trúc Chi;

Phó tổ trưởng - Cô Vũ Thị Kim Trang;

 

Tổ VĂN - ANH - NHẠC:

Tổ trưởng - Cô Nguyễn Thị Thục Viên;

Phó tổ trưởng - Cô Bùi Thị Bích Diệu

Phó tổ trưởng - Cô Trần Thị Anh;

 

Tổ HOÁ - SINH - THỂ DỤC - CÔNG NGHỆ:

 

Tổ trưởng - Thầy Lương Lê Nguyên

Phó tổ trưởng - Cô Từ Thị Ngọc Thuỷ;

 

Tổ SỬ - ĐỊA - MĨ THUẬT - GIÁO DỤC CÔNG DÂN:

Tổ trưởng - Cô Huỳnh Thị Tường Vy

Phó tổ trưởng - Thầy Lê Sỹ Đồng;

 

Tổ VĂN PHÒNG:

Tổ trưởng - Thầy Lương Thái Vĩnh;

 Phó tổ trưởng - Cô Phạm Thị Lệ Thu.

 
Số người trực tuyến
   Hiện có: 4   Khách
Video